22 oktober, 2018

KAPITALINVEST

Strand Finans AB fokuserar på långsiktiga investeringar med goda avkastningsmöjligheter över tid. Investeringsverksamheten delas in i följande två områden; Finansiella investeringar och Fastigheter

Finansiella investeringar

Strand Finans bedriver handel med elektroniska instrument så som handel i noterade aktier, fonder, ETF:r, obligationer, derivat, certifikat och handel på valutamarknaden.


Strand Finans placerar framförallt i noterade bolag (mid- to large cap) på Nasdaq/OMX och på de Internationella marknaderna där vi ser goda avkastningsmöjligheter på lång sikt. Normal placeringshorisont är 3-5år.

Fastigheter

Strand Finans investerar i fastigheter och arbetar med diverse fastighetsprojekt. Bolaget agerar främst som långsiktig investerare där vi kan gå in som ensam ägare och ser goda avkastningsmöjligheter och gynnsamma marknadsmässiga förhållanden över tid.
Bolaget investerar i allt från bostadsrätter, fristående fastigheter (så som en- och flerfamiljshus till fritidshus) till hyresrättsfastigheter och tomter.
Strand Finans går in som långsiktig investerare för investering och uthyrning t.ex. vid hyresfastigheter men agerar även mer kortsiktigt som investerare vid renovering & försäljning.