22 oktober, 2018

KonsultverksamhetVi bedriver Interims- och konsultverksamhet inom ekonomi & finans. Konsultverksamheten bygger på mångårig erfarenhet av framförallt arbete i ledande befattningar inom ekonomi, business- & financial control, koncernredovisning och projektledning.

Exempel på områden som hanterats är Management, projekt & förändringsarbete, M&A, Budget & Prognoser, kostnadsuppföljningar & analyser, framtagande av managementrapporter, upprättande av årsredovisningar, hantering av transfer pricing & skatter, koncernredovisning, bokslut i legala enheter, löpande redovisning & avstämningar, sales operations, uppstart & utveckling av ekonomiavdelningar, uppstart av dotterbolag i Sverige och Internationellt, förändrings- & effektiviseringsarbete samt förändringsarbete avseende IT-system såväl ekonomi- som CRM och Beslutsstödssystem (BI) mm.

Exempel på tidigare interimsroller:

Finance Director
Finance Manager
Head of Business control
Business Controller
Financial Controller
Project Manager