10 oktober, 2018

Om oss

Om Strand FinansStrand Finans AB grundades 2018 som en investerings- och konsultverksamhet.

Vi på Strand Finans arbetar med långsiktiga finansiella investeringar med goda avkastningsmöjligheter och fastighetsprojekt samt bedriver konsultverksamhet inom ekonomi & finans.Investment delen fokuserar framförallt på långsiktiga finansiella investeringar på noterade marknader där vi ser goda avkastningsmöjligheter på sikt. Strand Finans investerar även i fastigheter och bedriver diverse fastighetsprojekt på kort- och lång sikt.Konsultverksamheten bygger på mångårig erfarenhet av framförallt arbete i ledande befattningar inom ekonomi, business- & financial control, M&A, projekt- & förändringsarbete, budget & prognoser, koncernredovisning, bokslut i legala enheter, upprättande av managementrapporter och årsredovisningar, hantering av transfer pricing och skatter, förändringsarbete & effektivisering samt förändringsarbete inom IT avseende såväl ekonomisystem som övriga affärssystem.